Loading...

Finansgruppen ble stiftet allerede i 1987 og er en av de mest tradisjonsrike studentgruppene på NHH. Med våre 350 aktive medlemmer er vi også av de største. Vi er opptatt av å fremme interessen for finans blant skolens elever, uavhengig av hvilke forkunnskaper en måtte ha. Finansgruppen holder 2-3 foredrag hvert semester og foredragsholderne hentes fra næringslivets øverste hylle. I tillegg til foredrag, arrangerer vi svært populære ekskursjoner; Oslo i september, London i Oktober og New York i januar. Som medlem i Finansgruppen kan du delta på alle våre arrangementer samt søke på de ekskursjonene vi arrangerer. Den daglige driften og tilretteleggingen er det gruppens styre som tar seg av.

Følg oss på sosiale medier: